Call nowInfo
INKJET TRANSJET II SHEETS
Heat Transfer Paper Sheets 8.5” X 11”

5 Sheets Inkjet -TJ II 8.5”X11”
Injet Trans Jet II (Hot Peel; Light Color
Garments)
5 SHEETS @ $1.10 per sheet =$5.50
Total Price $5.50

 

10 Sheets Inkjet -TJ II 8.5”X11”
Injet Trans Jet II (Hot Peel; Light Color
Garments)
10 SHEETS @ $0.88 per sheet =$8.80
Total Price $8.80

 

25 Sheets Inkjet -TJ II 8.5”X11”
Injet Trans Jet II (Hot Peel; Light Color
Garments)
25 SHEETS @ $0.83 per sheet =$20.63
Total Price $20.63

 

50 Sheets Inkjet -TJ II 8.5”X11”
Injet Trans Jet II (Hot Peel; Light Color
Garments)
50 SHEETS @ $0.77 per sheet =$38.50
Total Price $38.50

 

100 Sheets Inkjet -TJ II 8.5”X11”
Injet Trans Jet II (Hot Peel; Light Color
Garments)
100 SHEETS @ $0.715 per sheet =$71.50
Total Price $71.50

 

200 Sheets Inkjet -TJ II 8.5”X11”
Injet Trans Jet II (Hot Peel; Light Color
Garments)
200 SHEETS @ $0.682 per sheet =$136.40
Total Price $136.40

 

300 Sheets Inkjet -TJ II 8.5”X11”
Injet Trans Jet II (Hot Peel; Light Color
Garments)
300 SHEETS @ $0.66 per sheet =$198.00
Total Price $198.00

 

500 Sheets Inkjet -TJ II 8.5”X11”
Injet Trans Jet II (Hot Peel; Light Color Garments)
500 SHEETS @ $0.605 per sheet =$302.50
Total Price $302.50

 

3000 Sheets Inkjet -TJ II 8.5”X11”
Injet Trans Jet II (Hot Peel; Light Color Garments)
3000 SHEETS @ $0.55 per sheet =$1650.00
Total Price $1650.00(BULK PACK)

 

INKJET TRANSJET II SHEETS
Heat Transfer Paper Sheets 8.5” X 14”

50 Sheets Inkjet -TJ II 8.5”X14”
Injet Trans Jet II (Hot Peel; Light Color Garments)
50 SHEETS @ $0.825 per sheet =$41.25
Total Price $41.25

 

100 Sheets Inkjet -TJ II 8.5”X14”
Injet Trans Jet II (Hot Peel; Light Color Garments)
100 SHEETS @ $1.144 per sheet =$114.40
Total Price $114.40

 

200 Sheets Inkjet -TJ II 8.5”X14”
Injet Trans Jet II (Hot Peel; Light Color Garments)
200 SHEETS @ $1.078 per sheet =$215.60
Total Price $215.60

 

300 Sheets Inkjet -TJ II 8.5”X14”
Injet Trans Jet II (Hot Peel; Light Color Garments)
300 SHEETS @ $1.045 per sheet =$313.50
Total Price $313.50

 

500 Sheets Inkjet -TJ II 8.5”X14”
Injet Trans Jet II (Hot Peel; Light Color Garments)
500 SHEETS @ $0.957 per sheet =$478.50
Total Price $478.50

 

INKJET TRANSJET II SHEETS
Heat Transfer Paper Sheets 11” X 17”

5 Sheets Inkjet -TJ II 11”X 17”
Injet Trans Jet II (Hot Peel; Light Color Garments)
5 SHEETS @ $1.76 per sheet =$8.80
Total Price $8.80

 

10 Sheets Inkjet -TJ II 11”X 17”
Injet Trans Jet II (Hot Peel; Light Color Garments)
10 SHEETS @ $1.65 per sheet =$16.50
Total Price $16.50

 

25 Sheets Inkjet -TJ II 11”X 17”
Injet Trans Jet II (Hot Peel; Light Color Garments)
25 SHEETS @ $1.54 per sheet =$38.50
Total Price $38.50

 

50 Sheets Inkjet -TJ II 11”X 17”
Injet Trans Jet II (Hot Peel; Light Color Garments)
50 SHEETS @ $1.43 per sheet =$71.50
Total Price $71.50

 

100 Sheets Inkjet -TJ II 11”X 17”
Injet Trans Jet II (Hot Peel; Light Color Garments)
100 SHEETS @ $1.155 per sheet =$115.50
Total Price $115.50

 

200 Sheets Inkjet -TJ II 11”X 17”
Injet Trans Jet II (Hot Peel; Light Color Garments)
200 SHEETS @ $1.078 per sheet =$215.60
Total Price $215.60

 

300 Sheets Inkjet -TJ II 11”X 17”
Injet Trans Jet II (Hot Peel; Light Color Garments)
300 SHEETS @ $1.045 per sheet =$313.50
Total Price $313.50

 

500 Sheets Inkjet -TJ II 11”X 17”
Injet Trans Jet II (Hot Peel; Light Color Garments)
500 SHEETS @ $1.012 per sheet =$506.00
Total Price $506.00

 

1500 Sheets Inkjet -TJ II 11”X 17”
Injet Trans Jet II (Hot Peel; Light Color Garments)
1500 SHEETS @ $1.012 per sheet =$1518.00
Total Price $1518.00 ( BULK PACK)

 

INKJET TRANSJET II SHEETS
Heat Transfer Paper Sheets 13” X 19”

100 Sheets Inkjet -TJ II 13”X 19”
Injet Trans Jet II (Hot Peel; Light Color Garments)
100 SHEETS @ $2.596 per sheet =$259.60
Total Price $259.60

 

300 Sheets Inkjet -TJ II 13”X 19”
Injet Trans Jet II (Hot Peel; Light Color Garments)
300 SHEETS @ $2.387 per sheet =$716.10
Total Price $716.10

 

500 Sheets Inkjet -TJ II 13”X 19”
Injet Trans Jet II (Hot Peel; Light Color Garments)
500 SHEETS @ $2.20 per sheet =$1100.00
Total Price $1100.00